هوای سالم اصفهان با وجود ۶ ایستگاه غیرفعال سنجش کیفیت هوا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای سالم اصفهان با وجود ۶ ایستگاه غیرفعال سنجش کیفیت هوا

کولاک برف در نیمه غربی و جنوبی استان/کاهش محسوس ۸ درجه‌ای دمای هوا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کولاک برف در نیمه غربی و جنوبی استان/کاهش محسوس ۸ درجه‌ای دمای هوا

پیش‌بینی هواشناسی اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۹ دی‌ماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیش‌بینی هواشناسی اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۹ دی‌ماه

هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس است

هوای اصفهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است

فعالیت سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده/کاهش ۳ درجه‌ای دمای هوا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فعالیت سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده/کاهش ۳ درجه‌ای دمای هوا

استقرار جوی پایدار در آسمان اصفهان تا ۵ روز آینده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استقرار جوی پایدار در آسمان اصفهان تا ۵ روز آینده

تداوم جوی نسبتا پایدار تا اواخر هفته در اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم جوی نسبتا پایدار تا اواخر هفته در اصفهان

پیش‌بینی ادامه شرایط باد و گرد و خاک تا جمعه در اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیش‌بینی ادامه شرایط باد و گرد و خاک تا جمعه در اصفهان

وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک محلی پدیده غالب جوی طی ۳ روز آینده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک محلی پدیده غالب جوی طی ۳ روز آینده است

آسمان صاف و ورزش باد پدیده غالب اکثر مناطق استان تا اواخر هفته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آسمان صاف و ورزش باد پدیده غالب اکثر مناطق استان تا اواخر هفته