برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران به صورت حضوری و مجازی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران به صورت حضوری و مجازی

توسعه گردشگری ایران و افغانستان مورد تاکید قرار گرفت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توسعه گردشگری ایران و افغانستان مورد تاکید قرار گرفت

نهادینه شدن فرهنگ گردشگری در بطن جامعه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نهادینه شدن فرهنگ گردشگری در بطن جامعه

کارگروه گردشگری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تشکیل شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کارگروه گردشگری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تشکیل شد

گرفتن استفساریه برای حل بیمه راهنمایان/۷۰درصد سهم راهنمای گردشگری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گرفتن استفساریه برای حل بیمه راهنمایان/۷۰درصد سهم راهنمای گردشگری

واکاوی وضعیت گردشگری خارجی ایران در ایام کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکاوی وضعیت گردشگری خارجی ایران در ایام کرونا

پرداخت ۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بخش گردشگری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پرداخت ۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بخش گردشگری

اجرای طرح مدیریت گردشگری در سایت‌های تاریخی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای طرح مدیریت گردشگری در سایت‌های تاریخی

ضرورت تعریف استانداردهای جدید خدمات الکترونیک به گردشگران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ضرورت تعریف استانداردهای جدید خدمات الکترونیک به گردشگران

استقبال از نگاه هم افزایی شورایعالی انقلاب فرهنگی در سند گردشگری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استقبال از نگاه هم افزایی شورایعالی انقلاب فرهنگی در سند گردشگری

کارکنان کارا در دسترس نیستند/فعالان گردشگری تا پایان آذر صبر کنند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کارکنان کارا در دسترس نیستند/فعالان گردشگری تا پایان آذر صبر کنند