آیا واکسن کرونا در برابر گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا موثر است؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آیا واکسن کرونا در برابر گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا موثر است؟

قدرت سرایت دلتا در فضای باز بیشتر است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قدرت سرایت دلتا در فضای باز بیشتر است؟

مهمترین راه انتقال ویروس دلتا
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مهمترین راه انتقال ویروس دلتا

کرونای دلتا کودکان و نوزادان را بیشتر درگیر می‌کند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کرونای دلتا کودکان و نوزادان را بیشتر درگیر می‌کند

جدیدترین علائم کرونای دلتا چیست؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

جدیدترین علائم کرونای دلتا چیست؟

آخرین جزئیات وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان در موج پنجم کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین جزئیات وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان در موج پنجم کرونا

میزان تاثیرگذاری واکسن‌ کرونا بر گونه دلتا ویروس
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری واکسن‌ کرونا بر گونه دلتا ویروس