اخبار جدید ویزر ارتباطات

اینترنت رایگان به ۳ دهک کم‌درآمد/۳۰ گیگ در قالب ۳ بسته ۱۰ گیگابایتی

اینترنت رایگان به ۳ دهک کم‌درآمد/۳۰ گیگ در قالب ۳ بسته ۱۰ گیگابایتی