اخبار جدید فناوری

ویندوز ۱۲ بر تکیه بر هوش مصنوعی عرضه می‌شود