اخبار جدید پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاءبهره‌وری کارکنان نظام سلامت اصلاح شد

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاءبهره‌وری کارکنان نظام سلامت اصلاح شد

لایحه «اهداف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی» در دولت بررسی می‌شود

لایحه «اهداف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی» در دولت بررسی می‌شود