اخبار جدید فناوری

وزیر کشور: وزارت ارتباطات و پدافند غیر عامل در خصوص هک پلتفرم‌ها مسئولیت دارند