تلخی تعدیل در کام «سفیدپوشان عرصه سلامت»
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تلخی تعدیل در کام «سفیدپوشان عرصه سلامت»

افزایش درآمد پرستاران با اجرای قانون تعرفه گذاری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش درآمد پرستاران با اجرای قانون تعرفه گذاری

کرونا و مشقتی که به یاد می‌ماند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کرونا و مشقتی که به یاد می‌ماند

ماراتن ۲۲ ماهه پرستاران در روزهای سختِ سلامت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ماراتن ۲۲ ماهه پرستاران در روزهای سختِ سلامت

مهلت شرکت در جشنواره عکس پرستار و کرونا تا ۱۵ آذر تمدید شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مهلت شرکت در جشنواره عکس پرستار و کرونا تا ۱۵ آذر تمدید شد

جزئیات بسته حمایتی از پرستاران اعلام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

جزئیات بسته حمایتی از پرستاران اعلام شد

وزیر بهداشت: هر کجا که مردم به صحنه آیند، موفق خواهیم بود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزیر بهداشت: هر کجا که مردم به صحنه آیند، موفق خواهیم بود

عدم دسترسی ۵۷ میلیون نفر در جهان به خدمات مراقبت تسکینی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

عدم دسترسی ۵۷ میلیون نفر در جهان به خدمات مراقبت تسکینی