اخبار جدید پروژه عمرانی

اتمام اقدامات باقی مانده بزرگراه شهید همدانی تا پایان سال جاری

اتمام اقدامات باقی مانده بزرگراه شهید همدانی تا پایان سال جاری

فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار ۲۰ دی ماه بهره برداری می شود

فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار ۲۰ دی ماه بهره برداری می شود

دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح‌های عمرانی شهری تهران تصویب شد

دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح‌های عمرانی شهری تهران تصویب شد

تصویب «ساختار حریم مناطق پایتخت» در شورای اداری شهرداری تهران

تصویب «ساختار حریم مناطق پایتخت» در شورای اداری شهرداری تهران

پروژه «خانه شهر» به عنوان طرح منتخب انجمن بتن آمریکا انتخاب شد

پروژه «خانه شهر» به عنوان طرح منتخب انجمن بتن آمریکا انتخاب شد

بازدید حسینی میلانی از دو بوستان در حال احداث

بازدید حسینی میلانی از دو بوستان در حال احداث

تاکید عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بر تسریع احداث محور شارباغ

تاکید عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بر تسریع احداث محور شارباغ

پای پل کمالوند به بازرسی باز شد/ همه‌چیز در مورد روند تکمیل پروژه

پای پل کمالوند به بازرسی باز شد/ همه‌چیز در مورد روند تکمیل پروژه