تسلیت قالیباف درپی درگذشت «پرویز کردوانی»
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تسلیت قالیباف درپی درگذشت «پرویز کردوانی»

امیدوارم توصیه‌های محیط زیستی پرفسور کردوانی در نبود وی استفاده شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امیدوارم توصیه‌های محیط زیستی پرفسور کردوانی در نبود وی استفاده شود

درگذشت استاد کردوانی+ جزئیات
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

درگذشت استاد کردوانی+ جزئیات

پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت پدر علم کویرشناسی ایران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت پدر علم کویرشناسی ایران

پدر علم کویرشناسی ایران درگذشت
اخبار برگزیده اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار برگزیده اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار برگزیده اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پدر علم کویرشناسی ایران درگذشت

پدر کویرشناسی ایران درگذشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پدر کویرشناسی ایران درگذشت