داشتن پزشک خانواده برای مردم اجباری نیست
اخبار جدید پزشکی

داشتن پزشک خانواده برای مردم اجباری نیست

خبرهایی از تأمین منابع مالی دارویاری در راه است
اخبار جدید پزشکی

خبرهایی از تأمین منابع مالی دارویاری در راه است

پزشک خانواده به زودی وارد شهرها می شود
اخبار جدید پزشکی

پزشک خانواده به زودی وارد شهرها می شود

سامانه ارجاع الکترونیک هفته آینده رونمایی می شود
اخبار جدید پزشکی

سامانه ارجاع الکترونیک هفته آینده رونمایی می شود

نظام سلامت ایران در دنیا با نام بهورز عجین شده است
اخبار جدید پزشکی

نظام سلامت ایران در دنیا با نام بهورز عجین شده است

اثرات اجرای دارویار بر تامین نیاز داروی مردم
اخبار جدید اقتصادی

اثرات اجرای دارویار بر تامین نیاز داروی مردم

از فعالیت ۷۰۰۰ پزشک خانواده در کشور تا ویزیت بیماران با دلار!
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از فعالیت ۷۰۰۰ پزشک خانواده در کشور تا ویزیت بیماران با دلار!

پوشش ۹۰ درصدی خدمات بهداشتی در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پوشش ۹۰ درصدی خدمات بهداشتی در کشور

پزشکان خانواده دلسرد شده‌اند/ بی‌اعتنایی وزارت به مصوبه آذر ۹۸
اخبار جدید پزشکی

پزشکان خانواده دلسرد شده‌اند/ بی‌اعتنایی وزارت به مصوبه آذر ۹۸

برای اجرای طرح پزشک خانواده به ۸۰ هزار پزشک نیاز داریم/ در رتبه بیستم سرانه پزشک در منطقه هستیم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برای اجرای طرح پزشک خانواده به ۸۰ هزار پزشک نیاز داریم/ در رتبه بیستم سرانه پزشک در منطقه هستیم