اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصادف تریلی با سواری پژو، 7 کشته به جا گذاشت