آغاز شنبه پر ترافیک در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز شنبه پر ترافیک در پایتخت

روزانه ۲ درصد از ۱۸ میلیون تردد در تهران جریمه می‌شوند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

روزانه ۲ درصد از ۱۸ میلیون تردد در تهران جریمه می‌شوند

توقیفی‌های موتور سنگین در پایتخت به ۳۶ دستگاه رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توقیفی‌های موتور سنگین در پایتخت به ۳۶ دستگاه رسید

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران

تصادف چهار خودرو در بزرگراه آزادگان تلفات جانی نداشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصادف چهار خودرو در بزرگراه آزادگان تلفات جانی نداشت

پیشنهاد تغییر ساعت منع تردد شبانه برای محرم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیشنهاد تغییر ساعت منع تردد شبانه برای محرم