کاهش حمایت عمومی اتحادیه اروپا از اوکراین
اخبار جدید بین الملل

کاهش حمایت عمومی اتحادیه اروپا از اوکراین

ترکیه بیش از ۳ هزار مهاجر را اخراج کرد
اخبار جدید بین الملل

ترکیه بیش از ۳ هزار مهاجر را اخراج کرد

روزی برای فراموش‌شدگان تاریخ
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

روزی برای فراموش‌شدگان تاریخ

رکوردزنی بایدن در بازداشت مهاجران؛ ۲۱۰ هزار نفر در یک ماه
اخبار جدید بین الملل

رکوردزنی بایدن در بازداشت مهاجران؛ ۲۱۰ هزار نفر در یک ماه

اقامتگاه پناهجویان اوکراینی + عکس
اخبار جدید گوناگون

اقامتگاه پناهجویان اوکراینی + عکس

تعداد پناهجویان اوکراینی از ۴.۶ میلیون نفر عبور کرد
اخبار جدید بین الملل

تعداد پناهجویان اوکراینی از ۴.۶ میلیون نفر عبور کرد

سازمان ملل: آوارگان جنگ اوکراین به بیش از ۴.۴ میلیون نفر رسید
اخبار جدید بین الملل

سازمان ملل: آوارگان جنگ اوکراین به بیش از ۴.۴ میلیون نفر رسید

شمار پناهجویان جنگ اوکراین از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفت
اخبار جدید بین الملل

شمار پناهجویان جنگ اوکراین از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفت

پناهجویان را به جهنم لیبی بازنگردانید
اخبار جدید بین الملل

پناهجویان را به جهنم لیبی بازنگردانید

ارائه خدمات بهتر و بیشتر به اتباع و مهاجران در گرو حمایت سازمان‌های بین‌المللی
اخبار جدید سیاسی

ارائه خدمات بهتر و بیشتر به اتباع و مهاجران در گرو حمایت سازمان‌های بین‌المللی