اعضای شورای سینما منصوب شدند/ از ابوالقاسم طالبی تا داود میرباقری
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اعضای شورای سینما منصوب شدند/ از ابوالقاسم طالبی تا داود میرباقری

10 فیلم ایرانی که از مشکلات توانیابان می‌گویند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

10 فیلم ایرانی که از مشکلات توانیابان می‌گویند

از نیکی کریمی تا هدیه تهرانی؛ بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه‌شان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

از نیکی کریمی تا هدیه تهرانی؛ بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه‌شان

چرخش کیهان و استقبال از دو چهره سینمایی که همیشه به آنها حمله می کرد/بهروز افخمی و پوران درخشنده ناگهان خوب شدند!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

چرخش کیهان و استقبال از دو چهره سینمایی که همیشه به آنها حمله می کرد/بهروز افخمی و پوران درخشنده ناگهان خوب شدند!

پرانتزی رو به «سینمای وحشت» باز می‌شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پرانتزی رو به «سینمای وحشت» باز می‌شود

برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان با چاشنی تجربه کاربلدها
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان با چاشنی تجربه کاربلدها