اخبار جدید اقتصادی

نرخ پوند و یورو به طور رسمی افزایش یافت