۴۰ اقدام اساسی برای توسعه ملی هوش مصنوعی ترسیم شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۴۰ اقدام اساسی برای توسعه ملی هوش مصنوعی ترسیم شد

توسعه هوش مصنوعی با چه چالش هایی درگیر است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توسعه هوش مصنوعی با چه چالش هایی درگیر است

نشست کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی برگزار شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نشست کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی برگزار شد

استفاده از تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های پژوهشی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

استفاده از تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های پژوهشی

تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه های پژوهشی استفاده می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه های پژوهشی استفاده می شود

پیگیری جدی تولید دانش بنیان در حوزه ICT  در سال جدید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پیگیری جدی تولید دانش بنیان در حوزه ICT در سال جدید

اجرای دو پروه ملی هوش مصنوعی با همکاری دو دانشگاه صنعتی/ایجاد توان ذخیره‌سازی ۱۰۰ پتابایت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اجرای دو پروه ملی هوش مصنوعی با همکاری دو دانشگاه صنعتی/ایجاد توان ذخیره‌سازی ۱۰۰ پتابایت