ایجاد آزمایشگاه مشترک پژوهشگاه رویان و وزارت آموزش و پرورش
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ایجاد آزمایشگاه مشترک پژوهشگاه رویان و وزارت آموزش و پرورش

پتانسیل راه اندازی دهها رویان برای پیشبرد فناوری‌های مختلف درکشور
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پتانسیل راه اندازی دهها رویان برای پیشبرد فناوری‌های مختلف درکشور

مهار نوعی پروتئین باعث افزایش ظرفیت رشد سلول ها می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

مهار نوعی پروتئین باعث افزایش ظرفیت رشد سلول ها می شود

بیست و سومین کنگره رویان برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بیست و سومین کنگره رویان برگزار می شود

آغاز مجدد طرح تزریق سلول‌های بنیادی بندناف
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

آغاز مجدد طرح تزریق سلول‌های بنیادی بندناف

ارائه روشی نوین برای بهبود رگ‌زایی با استفاده از هیدروژل
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ارائه روشی نوین برای بهبود رگ‌زایی با استفاده از هیدروژل

«کاظمی آشتیانی» به جوانان اعتماد کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

«کاظمی آشتیانی» به جوانان اعتماد کرد

زوج‌های نابارور و وعده پوشش هزینه‌های درمان/ زمین تا آسمان فاصله برای تحقق طرح تازه نفس
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

زوج‌های نابارور و وعده پوشش هزینه‌های درمان/ زمین تا آسمان فاصله برای تحقق طرح تازه نفس

گره‌های ناباروری به دست محققان ایرانی باز می‌شود/ درمان تخمدان پلی‌کیستیک با شناخت ژن چربی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

گره‌های ناباروری به دست محققان ایرانی باز می‌شود/ درمان تخمدان پلی‌کیستیک با شناخت ژن چربی

ضرورت تعریف پروتکل های جدید جهت ارائه خدمات سلول درمانی در کرونا
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ضرورت تعریف پروتکل های جدید جهت ارائه خدمات سلول درمانی در کرونا

آینده حوزه سلامت در گروی پزشکی بازساختی/ سلول‌های بنیادی درمان دردهای بشر می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

آینده حوزه سلامت در گروی پزشکی بازساختی/ سلول‌های بنیادی درمان دردهای بشر می‌شود

ساخت بیوراکتور زیست تقلید برای مهندسی بافت قلب
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ساخت بیوراکتور زیست تقلید برای مهندسی بافت قلب