تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده برای استفاده در صنعت فضایی تایید شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده برای استفاده در صنعت فضایی تایید شد

فراخوان جشنواره کشوری رویای «کهکشانی من»منتشر شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فراخوان جشنواره کشوری رویای «کهکشانی من»منتشر شد

راه‌اندازی سامانه فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

راه‌اندازی سامانه فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه

زارع‌پور: پژوهشگاه فضایی باید قطب توسعه و تثبیت فناوری فضایی باشد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

زارع‌پور: پژوهشگاه فضایی باید قطب توسعه و تثبیت فناوری فضایی باشد

طرح پژوهشی بهبود کارآیی باتری‌های لیتیومی با موفقیت انجام شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

طرح پژوهشی بهبود کارآیی باتری‌های لیتیومی با موفقیت انجام شد

تلاش پژوهشگران برای بومی سازی فناوری رانشگرهای فضایی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تلاش پژوهشگران برای بومی سازی فناوری رانشگرهای فضایی

اختراع پژوهشگران سامانه های حمل و نقل فضایی گواهی ثبت گرفت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اختراع پژوهشگران سامانه های حمل و نقل فضایی گواهی ثبت گرفت

پژوهشگاه فضایی ایران مصداق استقلال و اقتدار آفرینی ملی است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پژوهشگاه فضایی ایران مصداق استقلال و اقتدار آفرینی ملی است