اخبار جدید پژوهشگاه قوه قضاییه

جمع‌آوری ۴ هزار صفحه مستندات در پرونده ترور سردار سلیمانی/ شناسایی ۴۶ متهم

جمع‌آوری ۴ هزار صفحه مستندات در پرونده ترور سردار سلیمانی/ شناسایی ۴۶ متهم

پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند