اخبار جدید پیش بینی بازار

7 پیش‌بینی از آینده کوتاه‌مدت بازارها / تداوم خوش‌بینی به بورس و احتمال ارزانی دلار

7 پیش‌بینی از آینده کوتاه‌مدت بازارها / تداوم خوش‌بینی به بورس و احتمال ارزانی دلار