کمبود انبارهای استراتژیک انتقال خون/ کاهش ۱۵۵ میلیاردی اعتبارات
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

کمبود انبارهای استراتژیک انتقال خون/ کاهش ۱۵۵ میلیاردی اعتبارات

علت توقف پلاسما درمانی بیماران کرونایی/وضعیت شاخص اهدای خون
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

علت توقف پلاسما درمانی بیماران کرونایی/وضعیت شاخص اهدای خون

ایران اولین کشور منطقه در شاخص اهدای خون صد درصد داوطلبانه
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ایران اولین کشور منطقه در شاخص اهدای خون صد درصد داوطلبانه

تفاوت شرایط اهدای خون در دوران کرونا/نیاز به خون همیشگی است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تفاوت شرایط اهدای خون در دوران کرونا/نیاز به خون همیشگی است

دستاوردهای انتقال خون در سال کرونایی/تشریح برنامه ها و اهداف ۱۴۰۰
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

دستاوردهای انتقال خون در سال کرونایی/تشریح برنامه ها و اهداف ۱۴۰۰

پاسخگویی به ۸۰ درصد نیازهای خونی مراکز درمانی کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پاسخگویی به ۸۰ درصد نیازهای خونی مراکز درمانی کشور

پروسه تزریق خون به بیمار نیازمند رعایت ۱۷۰۰ دستورالعمل است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پروسه تزریق خون به بیمار نیازمند رعایت ۱۷۰۰ دستورالعمل است

اجرای پروژه جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹ در ۲۵ استان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اجرای پروژه جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹ در ۲۵ استان

۱۰ درصد ذخایر خون های نادر جهان سهم ایران است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۱۰ درصد ذخایر خون های نادر جهان سهم ایران است

ماجرای پرونده‌های حقوقی و تحقیق و تفحص از سازمان انتقال خون
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ماجرای پرونده‌های حقوقی و تحقیق و تفحص از سازمان انتقال خون

پایش ذخایر خون در استان ها/بهترین محل ذخیره خون سالم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پایش ذخایر خون در استان ها/بهترین محل ذخیره خون سالم

مصرف خون در مراکز درمانی باید مدیریت شود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مصرف خون در مراکز درمانی باید مدیریت شود