پیشرفته ترین اهدای عضو جهان در ایران انجام شد + فیلم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پیشرفته ترین اهدای عضو جهان در ایران انجام شد + فیلم

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

زن ۵۳ ساله با اهدای عضو جان سه بیمار را نجات داد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زن ۵۳ ساله با اهدای عضو جان سه بیمار را نجات داد

۲۵ هزار بیمار در انتظار پیوند عضو/مرگ روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به علت نرسیدن عضو پیوندی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۵ هزار بیمار در انتظار پیوند عضو/مرگ روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به علت نرسیدن عضو پیوندی

۲۵ هزار بیمار در انتظار پیوند عضو هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۲۵ هزار بیمار در انتظار پیوند عضو هستند

اعضای یک بیمار ایست قلبی در قم اهدا شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعضای یک بیمار ایست قلبی در قم اهدا شد

کرونا چه بلایی سر پیوند عضو آورد/ نمی توانیم منتظر بمانیم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

کرونا چه بلایی سر پیوند عضو آورد/ نمی توانیم منتظر بمانیم

جذب ۹۱ هزار اهدا کننده بزرگسال و خون بند ناف
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

جذب ۹۱ هزار اهدا کننده بزرگسال و خون بند ناف

واکسیناسیون ۶۵ ساله ها از هفته آینده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکسیناسیون ۶۵ ساله ها از هفته آینده

25 هزار بیمار نیازمند پیوند عضو هستند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

25 هزار بیمار نیازمند پیوند عضو هستند

تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز

عمل پیوند عضو با شیوع کرونا فقط ۲۵ روز متوقف شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

عمل پیوند عضو با شیوع کرونا فقط ۲۵ روز متوقف شد

نگران داروهای بیماران خاص هستیم/وضعیت پیوند عضو در کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

نگران داروهای بیماران خاص هستیم/وضعیت پیوند عضو در کشور