اخبار جدید کابینه دولت

فوری/ لیست کابینه پیشنهادی رئیسی تقدیم مجلس شد

فوری/ لیست کابینه پیشنهادی رئیسی تقدیم مجلس شد

گمانه زنی‌ها درباره تیم اقتصادی احتمالی رئیسی  | با نام‌های پیشنهادی برای چند وزارتخانه آشنا شوید

گمانه زنی‌ها درباره تیم اقتصادی احتمالی رئیسی | با نام‌های پیشنهادی برای چند وزارتخانه آشنا شوید