دستور روحانی برای خرید واکسن کرونا
اخبار جدید پزشکی

دستور روحانی برای خرید واکسن کرونا

مشکلات پرستاران در بحران کرونا/ از کمبود نیرو تا مرخصی استعلاجی
اخبار جدید پزشکی

مشکلات پرستاران در بحران کرونا/ از کمبود نیرو تا مرخصی استعلاجی

فاصله پیک های کرونا در حال کوتاه شدن است
اخبار جدید پزشکی

فاصله پیک های کرونا در حال کوتاه شدن است

پیشنهاد روحانی برای تشکر از کادر درمان
اخبار جدید پزشکی

پیشنهاد روحانی برای تشکر از کادر درمان

پرداخت وام ۱۰ میلیونی به ۸ هزار نفر از مدافعان سلامت
اخبار جدید پزشکی

پرداخت وام ۱۰ میلیونی به ۸ هزار نفر از مدافعان سلامت

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه پرستاران
اخبار جدید پزشکی

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه پرستاران

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه های سه ماه
اخبار جدید پزشکی

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه های سه ماه

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا
اخبار جدید پزشکی

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا

نقش مدافعان سلامت در جنگ تحمیلی/لباس رزم بر تن سپید جامگان
اخبار جدید پزشکی

نقش مدافعان سلامت در جنگ تحمیلی/لباس رزم بر تن سپید جامگان

آخرین وضعیت سلامتی  محمدرضا شجریان
اخبار جدید پزشکی

آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان