دستور رئیسی به وزارت بهداشت درباره حل مشکلات پرستاران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دستور رئیسی به وزارت بهداشت درباره حل مشکلات پرستاران

کارانه پرستاران پرداخت شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کارانه پرستاران پرداخت شد

کارانه و حقوق پرستاران پرداخت نشد/ زنگ هشدار برای بخش درمان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کارانه و حقوق پرستاران پرداخت نشد/ زنگ هشدار برای بخش درمان

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه پرستاران
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه پرستاران

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه های سه ماه
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خبر خوش برای کادر درمان/پرداخت کارانه های سه ماه

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا

نقش مهم پرستاران و ماماها در کاهش هزینه های درمان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

نقش مهم پرستاران و ماماها در کاهش هزینه های درمان