با دارندگان کارت های بازرگانی مشکوک به اجاره برخورد می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

با دارندگان کارت های بازرگانی مشکوک به اجاره برخورد می شود

حذف عامل انسانی از فرآیند صدور کارت بازرگانی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حذف عامل انسانی از فرآیند صدور کارت بازرگانی

صدور فیزیکی کارت بازرگانی از آبان ماه منسوخ شده است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صدور فیزیکی کارت بازرگانی از آبان ماه منسوخ شده است

متخلفان کارتی پای میز محاکمه/ ۱/۴ میلیارد یوروی صادراتی با کارت بازرگانی ۷۰ بی‌بضاعت خارج شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

متخلفان کارتی پای میز محاکمه/ ۱/۴ میلیارد یوروی صادراتی با کارت بازرگانی ۷۰ بی‌بضاعت خارج شد

بانک مرکزی حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را معرفی نکرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بانک مرکزی حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را معرفی نکرد

کارت‌های بازرگانی دو ماه دیگر تمدید شدند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کارت‌های بازرگانی دو ماه دیگر تمدید شدند