شفافیت، راهبردی برای مبارزه با فساد و گسترش اعتماد عمومی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شفافیت، راهبردی برای مبارزه با فساد و گسترش اعتماد عمومی است

بیمه بیکاری برای کارگران بیمه شده مناطق سیل زده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیمه بیکاری برای کارگران بیمه شده مناطق سیل زده

تمدید پروانه کار اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تمدید پروانه کار اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری

برنامه ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی تقدیم رئیس جمهوری می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برنامه ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی تقدیم رئیس جمهوری می‌شود

پاسخ به سؤالات درباره نحوه حمایت از خانوارها در محدودیت‌های کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پاسخ به سؤالات درباره نحوه حمایت از خانوارها در محدودیت‌های کرونا

بسته جدید یارانه فقط به گیرندگان بسته حمایت معیشتی تعلق می‌گیرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بسته جدید یارانه فقط به گیرندگان بسته حمایت معیشتی تعلق می‌گیرد

تشریح جزئیات پرداخت وام یک میلیونی به اقشار بدون حقوق
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشریح جزئیات پرداخت وام یک میلیونی به اقشار بدون حقوق

نقص وثائق شهرداری علت اجرایی نشدن اوراق مشارکت مترو است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نقص وثائق شهرداری علت اجرایی نشدن اوراق مشارکت مترو است