اخبار برگزیده , اخبار جدید فرهنگی

کانون کارگردانان سینما: نمایش خانگی تعطیل خواهد شد!