دست رد کُردهای سوریه به سینه آمریکا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دست رد کُردهای سوریه به سینه آمریکا

توطئه تازه آمریکا و قسد در سوریه
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

توطئه تازه آمریکا و قسد در سوریه

انفجار مهیب در انبار مهمات کردهای سوریه
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

انفجار مهیب در انبار مهمات کردهای سوریه

آیا کردهای سوریه از رفتار آمریکا در افغانستان عبرت می‌گیرند؟
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آیا کردهای سوریه از رفتار آمریکا در افغانستان عبرت می‌گیرند؟

تحلیل عطوان؛ آیا کردهای سوریه از رفتار آمریکا در افغانستان عبرت می‌گیرند؟
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تحلیل عطوان؛ آیا کردهای سوریه از رفتار آمریکا در افغانستان عبرت می‌گیرند؟

هشدار جدی فرستاده پوتین به کردهای سوریه
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هشدار جدی فرستاده پوتین به کردهای سوریه

اعلام آمادگی کردهای سوریه برای مذاکره با دمشق
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اعلام آمادگی کردهای سوریه برای مذاکره با دمشق