لیست انتظار کرونایی‌ها برای ورود به ICU/تاخیر بیشتر در آغاز تعطیلی جایز نیست
اخبار جدید پزشکی

لیست انتظار کرونایی‌ها برای ورود به ICU/تاخیر بیشتر در آغاز تعطیلی جایز نیست

صفِ دارو، حق مردم نیست
اخبار جدید پزشکی

صفِ دارو، حق مردم نیست

الزامات طرح تحول مقابله با کرونا / "تعطیلی" اسمی فایده ندارد
اخبار جدید پزشکی

الزامات طرح تحول مقابله با کرونا / "تعطیلی" اسمی فایده ندارد

سواحل شرقی استرالیا تحت تاثیر کرونای دلتا
اخبار جدید بین الملل

سواحل شرقی استرالیا تحت تاثیر کرونای دلتا

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای «اسپایکوژن» آغاز شد
اخبار جدید فناوری

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای «اسپایکوژن» آغاز شد

رکوردهای پیاپی کرونا در کشور / شروط تعطیلی موثر در پیک پنجم
اخبار جدید پزشکی

رکوردهای پیاپی کرونا در کشور / شروط تعطیلی موثر در پیک پنجم

ماجرای چمن‌خوابی اطراف بیمارستان‌های کرونایی / "لامبدا" بیخ گوش ایران
اخبار جدید پزشکی

ماجرای چمن‌خوابی اطراف بیمارستان‌های کرونایی / "لامبدا" بیخ گوش ایران

"سِرُم" کم است؟
اخبار جدید پزشکی

"سِرُم" کم است؟

فائوچی نسبت به وخیم تر شدن اوضاع کرونا در آمریکا هشدار داد
اخبار جدید بین الملل

فائوچی نسبت به وخیم تر شدن اوضاع کرونا در آمریکا هشدار داد

احتمال انتقال سویه دلتا از طریق افراد واکسینه شده بالاست
اخبار جدید پزشکی

احتمال انتقال سویه دلتا از طریق افراد واکسینه شده بالاست