علائم جدید کرونای دلتا /  دلتا بلای جان کودکان
اخبار جدید پزشکی

علائم جدید کرونای دلتا / دلتا بلای جان کودکان

اوضاع خراب کرونا در تهران / بیماران بدحال با ۱۱۵ تماس بگیرند
اخبار جدید پزشکی

اوضاع خراب کرونا در تهران / بیماران بدحال با ۱۱۵ تماس بگیرند

محرز: وضع خراب است/ کنترلی بر اجرای دستورالعمل‌ها نیست
اخبار جدید پزشکی

محرز: وضع خراب است/ کنترلی بر اجرای دستورالعمل‌ها نیست

افزایش سریع تعداد مبتلایانِ کرونا / عروسی‌های ۲۰۰ نفره در دل "دلتا"
اخبار جدید پزشکی

افزایش سریع تعداد مبتلایانِ کرونا / عروسی‌های ۲۰۰ نفره در دل "دلتا"

علائم کرونای دلتا در کودکان چیست؟
اخبار جدید پزشکی

علائم کرونای دلتا در کودکان چیست؟

شیوع گونه‌های خطرناک‌ کرونا که مهار آن دشوارتر است
اخبار جدید فناوری

شیوع گونه‌های خطرناک‌ کرونا که مهار آن دشوارتر است

قدرت ۶۰ برابری سرایت کرونای دلتا / بیمارستان‌های اطفال هم پُر شد
اخبار جدید پزشکی

قدرت ۶۰ برابری سرایت کرونای دلتا / بیمارستان‌های اطفال هم پُر شد

سبقت اندونزی از هند در آمار روزانه مبتلایان کرونا
اخبار جدید پزشکی

سبقت اندونزی از هند در آمار روزانه مبتلایان کرونا

دلتا؛ ویروس غالب در تهران/ ICUها پُر شد/ با "۶۰۷۰" تخت خالی پیدا کنید
اخبار جدید پزشکی

دلتا؛ ویروس غالب در تهران/ ICUها پُر شد/ با "۶۰۷۰" تخت خالی پیدا کنید

چگونه از کودکان در برابر سویه دلتا محافظت کنیم؟
اخبار جدید پزشکی

چگونه از کودکان در برابر سویه دلتا محافظت کنیم؟