امیرعبداللهیان از تلاش‌ دولت مالی در مبارزه با تروریستی تقدیر کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امیرعبداللهیان از تلاش‌ دولت مالی در مبارزه با تروریستی تقدیر کرد

فرانسه اوضاع مالی را بدتر کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

فرانسه اوضاع مالی را بدتر کرد

مالی سفیر فرانسه را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مالی سفیر فرانسه را احضار کرد

کشته شدن یک سرباز فرانسوی در مناطق مرزی مالی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کشته شدن یک سرباز فرانسوی در مناطق مرزی مالی

بازداشت ۲ تن در ارتباط با سوء قصد به جان رئیس‌جمهور موقت مالی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازداشت ۲ تن در ارتباط با سوء قصد به جان رئیس‌جمهور موقت مالی

بلوک کشورهای غرب آفریقا عضویت «مالی» را تعلیق کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

بلوک کشورهای غرب آفریقا عضویت «مالی» را تعلیق کرد

جلسه اضطراری سران غرب آفریقا با شرکت رئیس دولت انتقالی کشور مالی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جلسه اضطراری سران غرب آفریقا با شرکت رئیس دولت انتقالی کشور مالی

رهبر خونتای مالی بعد از  کودتای دوم: انتخابات ۲۰۲۲ طبق برنامه برگزار می شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رهبر خونتای مالی بعد از کودتای دوم: انتخابات ۲۰۲۲ طبق برنامه برگزار می شود