ستاد ملی کرونا حق جریمه یک میلیونی برای واکسن نزده ها را ندارد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ستاد ملی کرونا حق جریمه یک میلیونی برای واکسن نزده ها را ندارد

کمیسیون بهداشت علت انهدام ۲۵۰ تن سرم را بررسی کند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کمیسیون بهداشت علت انهدام ۲۵۰ تن سرم را بررسی کند

رفع کمبود مسکن و مناسب سازی فضاهای عمومی برای معلولان ضروری است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رفع کمبود مسکن و مناسب سازی فضاهای عمومی برای معلولان ضروری است

بندپی: سالانه ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور داریم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بندپی: سالانه ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور داریم

درگیری لفظی وزیر بهداشت با نماینده مردم زاهدان در ستاد کرونا
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

درگیری لفظی وزیر بهداشت با نماینده مردم زاهدان در ستاد کرونا

چند درصد جمعیت کشور سالمند هستند ؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چند درصد جمعیت کشور سالمند هستند ؟

پیگیری طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل در مجلس
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پیگیری طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل در مجلس

لایحه کرامت و تأمین امنیت زنان یا طرح تضمین امنیت و کرامت زنان ؟!
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لایحه کرامت و تأمین امنیت زنان یا طرح تضمین امنیت و کرامت زنان ؟!

طرح تحول سلامت طرحی شکست خورده است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

طرح تحول سلامت طرحی شکست خورده است

خفه و خاموش
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خفه و خاموش

احتمال ورود مجلس برای مقابله با زایمان‌های زودرس در ایام خاص
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

احتمال ورود مجلس برای مقابله با زایمان‌های زودرس در ایام خاص