مجلس باید با قدرت بیشتری قانون مجوزها را پیگیری کند
اخبار جدید اقتصادی

مجلس باید با قدرت بیشتری قانون مجوزها را پیگیری کند

متن کامل گزارش کمیسیون عمران درباره «حادثه متروپل آبادان»
اخبار جدید سیاسی

متن کامل گزارش کمیسیون عمران درباره «حادثه متروپل آبادان»

نماینده خوی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی هماهنگی ترافیک انتخاب شد
اخبار جدید سیاسی

نماینده خوی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی هماهنگی ترافیک انتخاب شد

گزارش خسارات استان‌های درگیر سیل تقدیم رئیس جمهور می‌شود
اخبار جدید سیاسی

گزارش خسارات استان‌های درگیر سیل تقدیم رئیس جمهور می‌شود

تشکیل کمیته ویژه جهت بررسی مشکلات واردکنندگان کامیون در کمیسیون عمران
اخبار جدید سیاسی

تشکیل کمیته ویژه جهت بررسی مشکلات واردکنندگان کامیون در کمیسیون عمران

بررسی راهکارهای آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کمیسیون عمران مجلس
اخبار جدید اقتصادی

بررسی راهکارهای آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کمیسیون عمران مجلس

امکان ثبت‌نام طرح جهش تولید مسکن برای مجردها امکان پذیر است
اخبار جدید سیاسی

امکان ثبت‌نام طرح جهش تولید مسکن برای مجردها امکان پذیر است

تکمیل کریدورهای ریلی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن است
اخبار جدید اقتصادی

تکمیل کریدورهای ریلی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن است

ایرادات مسکن مهر در طرح جهش تولید مسکن برطرف شده است
اخبار جدید اقتصادی

ایرادات مسکن مهر در طرح جهش تولید مسکن برطرف شده است

اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود
اخبار جدید سیاسی

اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود