آخرین اخبار کمیسیون فرهنگی - اخبار جدید

کمیسیون فرهنگی

وزیر آموزش‌وپرورش درباره حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب درسی در صحن توضیح می‌دهد

وزیر آموزش‌وپرورش درباره حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب درسی در صحن توضیح می‌دهد

ارائه طرح جمعیت و تعالی خانواده تا دوشنبه هفته آینده

ارائه طرح جمعیت و تعالی خانواده تا دوشنبه هفته آینده