آخرین اخبار کمیسیون ماده 10 - اخبار جدید

کمیسیون ماده 10

انتخابات بهار فعالیت احزاب است/ صدور مجوز فعالیت یک حزب فرآیند پیچیده‌ای دارد

انتخابات بهار فعالیت احزاب است/ صدور مجوز فعالیت یک حزب فرآیند پیچیده‌ای دارد

ضرورت رفع مشکلات احزاب از سوی «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب»

ضرورت رفع مشکلات احزاب از سوی «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب»

۷۰۰ تشکل صنفی و تخصصی دارای مجوز هستند/ موضوع تشکل‌های صنفی و تخصصی را پیگیری کنید

۷۰۰ تشکل صنفی و تخصصی دارای مجوز هستند/ موضوع تشکل‌های صنفی و تخصصی را پیگیری کنید