آخرین اخبار کمیسیون کشاورزی - اخبار جدید

کمیسیون کشاورزی

انتقاد از عدم معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس/ نبود اراده جدی برای اجرای قانون مشکل اصلی کشور است

انتقاد از عدم معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس/ نبود اراده جدی برای اجرای قانون مشکل اصلی کشور است

مشکلات زعفران کاران در مجلس بررسی شد

مشکلات زعفران کاران در مجلس بررسی شد

کمیسیون کشاورزی باید به افزایش قیمت کود شیمیایی ورود کند

کمیسیون کشاورزی باید به افزایش قیمت کود شیمیایی ورود کند