صنایع در برنامه هفتم تابع آمایش سرزمینی خواهند بود
اخبار جدید اقتصادی

صنایع در برنامه هفتم تابع آمایش سرزمینی خواهند بود

بررسی مشکلات آبی چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
اخبار جدید سیاسی

بررسی مشکلات آبی چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور

مخبر: دولت به جد دنبال حل مشکل زاینده‌رود است
اخبار جدید سیاسی

مخبر: دولت به جد دنبال حل مشکل زاینده‌رود است

تاثیر گلخانه‌ها در برون‌رفت از بحران کم آبی
اخبار جدید گوناگون

تاثیر گلخانه‌ها در برون‌رفت از بحران کم آبی

پروژه‌های تأمین آب شرب در شهرهای دارای تنش آبی اجرا می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

پروژه‌های تأمین آب شرب در شهرهای دارای تنش آبی اجرا می‌شود

افزایش ۲۴ درصدی کسری مخزن آبخوان‌های خراسان جنوبی
اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۲۴ درصدی کسری مخزن آبخوان‌های خراسان جنوبی

نقشه مهم آقای رئیس برای حل مشکل کم آبی
اخبار جدید سیاسی

نقشه مهم آقای رئیس برای حل مشکل کم آبی

دولت برای رفع مشکل کم‌آبی برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد
اخبار جدید سیاسی

دولت برای رفع مشکل کم‌آبی برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد

تمام نقاط استان سمنان با مشکل جدی آب روبرو است
اخبار جدید اقتصادی

تمام نقاط استان سمنان با مشکل جدی آب روبرو است

توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای شاهرود/ توزیع و مصرف آب مدیریت شود
اخبار جدید اقتصادی

توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای شاهرود/ توزیع و مصرف آب مدیریت شود

top