آخرین اخبار کندوان - اخبار جدید

کندوان

ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و کندوان

ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و کندوان

هراز و کندوان‌ یک‌طرفه می‌شود

هراز و کندوان‌ یک‌طرفه می‌شود

ادامه ترافیک سنگین در جاده چالوس

ادامه ترافیک سنگین در جاده چالوس