اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

کنعانی: امکان انجام مذاکرات رفع تحریم در نیویورک وجود دارد