آخرین اخبار کوزوو - اخبار جدید

کوزوو

ابوالغیط: افتتاح سفارتخانه‌های صربستان و کوزوو در قدس اقدامی باطل است

ابوالغیط: افتتاح سفارتخانه‌های صربستان و کوزوو در قدس اقدامی باطل است