آخرین اخبار کوه دماوند - اخبار جدید

کوه دماوند

زارعی: جلوی ورود کوهنوردان به دماوند گرفته نمی‌شود/ هدف ما کاهش هزینه‌های صعود است

زارعی: جلوی ورود کوهنوردان به دماوند گرفته نمی‌شود/ هدف ما کاهش هزینه‌های صعود است

هیچ فرد و دستگاهی نمی‌تواند نسبت به کوه دماوند تعرض و دخل و تصرفی داشته باشد

هیچ فرد و دستگاهی نمی‌تواند نسبت به کوه دماوند تعرض و دخل و تصرفی داشته باشد