اخبار جدید کووید ۱۹

ایران امکان انتخاب و خرید واکسن از ۱۸ شرکت معتبر را دارد

ایران امکان انتخاب و خرید واکسن از ۱۸ شرکت معتبر را دارد