آخرین اخبار کیروش - اخبار جدید

کیروش

افشاگری ترابیان در مورد قرارداد کی‌روش: او ۲ برابر بازیکنان پاداش می گرفت

افشاگری ترابیان در مورد قرارداد کی‌روش: او ۲ برابر بازیکنان پاداش می گرفت