آخرین اخبار کی روش استنلی - اخبار جدید

کی روش استنلی

جدایی کی روش از سپاهان صحت ندارد/ برای انتخاب سرمربی به توافقی نرسیده ایم

جدایی کی روش از سپاهان صحت ندارد/ برای انتخاب سرمربی به توافقی نرسیده ایم