مشترکان خانگی 14 برابر نیروگاه‌ها گاز می‌سوزانند‌
اخبار جدید اقتصادی

مشترکان خانگی 14 برابر نیروگاه‌ها گاز می‌سوزانند‌

سالانه 22 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استان اصفهان توزیع و مصرف می شود
اخبار جدید اقتصادی

سالانه 22 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استان اصفهان توزیع و مصرف می شود

پس از نیم قرن ترکمنستان "دروازه جهنم" را میبندد
اخبار جدید فناوری

پس از نیم قرن ترکمنستان "دروازه جهنم" را میبندد

افزایش مجدد قیمت گاز طبیعی در اروپا
اخبار جدید اقتصادی

افزایش مجدد قیمت گاز طبیعی در اروپا

مصرف حدود ۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در فصل پاییز در خراسان رضوی
اخبار جدید اقتصادی

مصرف حدود ۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در فصل پاییز در خراسان رضوی

برگزاری دوره‌های آموزشی مصرف بهینه گاز در مدارس ابتدایی استان اصفهان
اخبار جدید اقتصادی

برگزاری دوره‌های آموزشی مصرف بهینه گاز در مدارس ابتدایی استان اصفهان

روند کاهشی مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی بسیار امیدوارکننده است
اخبار جدید اقتصادی

روند کاهشی مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی بسیار امیدوارکننده است

گاز در اقتصاد استان اصفهان نقش راهبردی دارد
اخبار جدید اقتصادی

گاز در اقتصاد استان اصفهان نقش راهبردی دارد

صنایع استان باید گاز طبیعی را بهینه مصرف کنند / مصرف 10میلیارد و 690 میلیون متر مکعب در صنایع
اخبار جدید اقتصادی

صنایع استان باید گاز طبیعی را بهینه مصرف کنند / مصرف 10میلیارد و 690 میلیون متر مکعب در صنایع

افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در استان اصفهان
اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در استان اصفهان

top