آخرین اخبار گروه طالبان - اخبار جدید

گروه طالبان

انقلاب اسلامی توانست ساختارهای آمریکایی و اروپایی را برهم زند

انقلاب اسلامی توانست ساختارهای آمریکایی و اروپایی را برهم زند