علت بحران اقتصادی؛ جنگ اوکراین یا ناکارآمدی نظام؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

علت بحران اقتصادی؛ جنگ اوکراین یا ناکارآمدی نظام؟

بهره برداری اردوغان از جنگ اوکراین
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

بهره برداری اردوغان از جنگ اوکراین

زوال اروپا از اوکراین شروع می شود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

زوال اروپا از اوکراین شروع می شود

تداوم گرانی نان!
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تداوم گرانی نان!

ذخایر غلات شرکت‌های کشاورزی روسیه افزایش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ذخایر غلات شرکت‌های کشاورزی روسیه افزایش یافت

نیاز سالانه کشور به گندم 11 تن است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نیاز سالانه کشور به گندم 11 تن است

ابلاغ شیوه‌نامه واردات گندم معمولی و دروم توسط صنف و صنعت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ابلاغ شیوه‌نامه واردات گندم معمولی و دروم توسط صنف و صنعت

سطح زیرکشت به ۱۲ میلیون هکتار افزایش می‌یابد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سطح زیرکشت به ۱۲ میلیون هکتار افزایش می‌یابد

ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم دنیا شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم دنیا شد

اجرای کشت قراردادی گندم در ۷ استان کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اجرای کشت قراردادی گندم در ۷ استان کشور

ارز ۴۲۰۰ بیشترین خسارت را به کشاورزی ایران زد/ تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سال ۹۷ سرعت گرفت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ارز ۴۲۰۰ بیشترین خسارت را به کشاورزی ایران زد/ تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سال ۹۷ سرعت گرفت

قیمت تضمینی گندم ۱۱۵۰۰ تومان تصویب شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت تضمینی گندم ۱۱۵۰۰ تومان تصویب شد

ارسال ۲.۷ میلیون تن گندم از بنادر کشور به مقاصد داخلی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ارسال ۲.۷ میلیون تن گندم از بنادر کشور به مقاصد داخلی

ره‌آورد اردوغان از نشست سوچی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ره‌آورد اردوغان از نشست سوچی

جمع آوری زکات گندم در آذربایجان شرقی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

جمع آوری زکات گندم در آذربایجان شرقی

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است

رشد صددرصدی خرید تضمینی گندم/ تا خودکفایی فاصله چندانی نداریم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رشد صددرصدی خرید تضمینی گندم/ تا خودکفایی فاصله چندانی نداریم

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درخواست همه اصناف بود/ اجرای کشت قراردادی گندم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درخواست همه اصناف بود/ اجرای کشت قراردادی گندم

تونس در چنگال تورم، فقر و بدهی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تونس در چنگال تورم، فقر و بدهی

مردم یمن در چنگال فقر و تورم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مردم یمن در چنگال فقر و تورم