آخرین اخبار گيلان - اخبار جدید

گيلان

دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای در مورد قتل رومینا کرده است

دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای در مورد قتل رومینا کرده است